CÁCH TÍNH ĐÔNG TỨ MỆNH VỚI TÂY TỨ MỆNH

Đây là cách tính dùng cho những người sinh ở thế kỷ 20 (còn gọi là năm 19xx). Nó gồm 3 bước đơn giản sau:

  • Bước 1: Giản ước thành hàng đơn vị 2 số cuối: 

Ví dụ: Người sinh năm 1993. Giản ước thành hàng đơn vị 2 số cuối là 93 như sau.

Lấy 9 + 3 = 12, Giản ước tiếp 1 + 2 = 3. Số “3” là số có 1 chữ số hay còn gọi là hàng đơn vị.

  • Bước 2: Với nam lấy 10 trừ. Với nữ lấy 5 cộng.

Ví dụ: Nam sinh năm 1993 sẽ lấy 10 – 3 = 7. Nữ sinh năm 1993 sẽ lấy 5 + 3 = 8.

Nếu kết quả nữ cộng tới hàng chục thì sẽ phải giản ước về hàng đơn vị. Ví dụ 5 + 7 = 12. Giản ước tiếp 1 + 2 = 3.

  • Bước 3: Kết luận. Những người có số 1, 3, 4, 9 sẽ là thuộc Đông Tứ Mệnh. Người có số 2, 5, 6, 7, 8 sẽ thuộc Tây Tứ Mệnh.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0398665555